Biežāk uzdotie jautājumi

Tulkojumi

Tās ir 1 800 zīmes, ieskaitot atstarpes. Ar šo vienību tiek „izmērīts” tehniskais tulkojums. Normatīvā vai „tulkošanas” lappuse ļauj precīzi noteikt tulkojamā darba apjomus, jo standarta A4 formāta lapa var sevī ietvert ļoti atšķirīgu zīmju skaitu. Tas tiešā veidā ir saistīts ar izvēlēto fonta izmēru, atkāpju platumu un citām dokumenta formatēšanas īpatnībām.
Pirms tiek veikts tehniskais tulkojums, zīmes tiek saskaitītas ar WordCount funkcijas palīdzību. Tā ir Word redaktora funkcija, kuru var atrast Word teksta redaktorā (izvēlnē Review). Ja dokuments, kuru ir nepieciešams tulkot, ir iesniegts kādā citā formātā (ne Word), tad tas tiek konvertēts tajā ar attiecīgo programmu palīdzību. Pēc tam zīmes tiek saskaitītas ar augstākminētās funkcijas palīdzību.
Mūsu tulkotāji runā tehnisku profesionāļu valodā – viņi pārvalda arhitektu, būvnieku, ražotāju vidē pieņemto nozaru terminoloģiju un aktīvi sadarbojas ar praktizējošiem nozaru speciālistiem, kas sniedz konsultācijas gan pirms ir sākts tulkot, gan tulkojuma izpildes procesā. Mēs arī veicam pilnu dokumentu formatēšanu – tulkojums izskatās tāpat, kā oriģinālais dokuments. Mainās tikai valoda.
Jā, mums ir tāds pakalpojums ka rasējumu tulkojums AutoCad vidē.
Tehnisko tulkojumu veic tulkotājs ar atbilstošu filoloģisko izglītību. Tas nodrošina augstu valodniecisko kvalitāti. Tehniskās tulkošanas procesā tulkotājam palīdz konsultants – speciālists, kas praktizē attiecīgajā nozarē. Tādā veidā tiek panākta terminoloģiskā precizitāte.

Apkalpošana

Tā var būt A1, A2, A3, A4 formāta tehniskā tulkojuma izdruka, melnbalta vai krāsaina, kā uz atsevišķām lapām, tā arī iesieta.
Tādā, kāds Jums ir ērtāks. Parasti tas tiek atrunāts pirms tehniskais tulkojums ir nodots tālākai apstrādei. Dokuments var tikt aizsūtīts Jums uz elektronisko pastu, nosūtīts vēstulē uz norādīto pasta adresi, kā arī atdots Jums personīgi pie mums Tehniskie Tulkojumi birojā, izdrukātā veidā vai ierakstīts USB zibatmiņā.
Jūs varat norēķināties par tehniskās tulkošanas pakalpojumiem divos veidos – skaidrā naudā, pie mums, Tehniskie Tulkojumi birojā, Raiņa bulvārī 17-3, 2. stāvs, Rīga, kā arī veikt bankas pārskaitījumu atbilstoši rēķinam, kuru mēs izrakstīsim uz uzņēmuma rekvizītiem, vai uz Jums, kā uz fizisku personu.
Tulkošanai mēs pieņemam dokumentus Word, Excel, PowerPoint, PNG, JPEG, DWG, DXF, PDF.
Pirms tiek veikts tehniskais tulkojums, zīmes tiek saskaitītas ar WordCount funkcijas palīdzību. Tā ir Word redaktora funkcija, kuru var atrast Word teksta redaktorā (izvēlnē Review). Ja dokuments, kuru ir nepieciešams tulkot, ir iesniegts kādā citā formātā (ne Word), tad tas tiek konvertēts tajā ar attiecīgo programmu palīdzību. Pēc tam zīmes tiek saskaitītas ar augstākminētās funkcijas palīdzību.

Formatēšana

Jā, lielākajā daļā gadījumu Jūsu dokumenta formatēšanas pakalpojumi ir iekļauti tehniskā tulkojuma cenā. Izņēmumi: īpaši detalizēta infografika un rasējumi.