Jābūt priekšstatam par to, ko tulko

Jun 13, 2017

Mūsu komandai ir izdevies piedalīties ekskursijā vienā no Baltijas ostām.

Iepazīšanas nolūkā Tehnisko Tulkojumu speciālisti apsekoja vienu kuģi, kuru inženieri laipni pastāstīja, kā remontu procesi notiek dabā.

Ir jāatzīst, ka kuģu remontdarbi ir saistīti ar lielām izmaksām. Tādēļ visi darbi ir veicami ar augstu precizitāti un, pēc iespējas, īsos terminos. Sākumā novērtē kuģu iekārtu tehnisko stāvokli, kā arī veic komplekso diagnostiku. Diagnostikas mērķis ir noteikt defektus un sastādīt plānu to novēršanai, lai turpmāk izvairītos no sarežģītākiem remontiem un ar to saistīto personāla dīkstāvi. Pēc visiem remontdarbiem seko pieņemšana lai pārliecinātos, par kvalitāti un ka visi mezgli darbojas atbilstoši specifikācijai.

Iespaids no ekskursijas bija visnotaļ labs. Bija interesanti un aizraujoši, kā arī bija ko pasmelties pieredzes ziņā.
<< Atpakaļ