TehniskieTulkojumi.lv piedāvā EĪD tulkošanu valsts valodā!

May 26, 2016

Kādā veida tiek panākta terminoloģiskā precizitāte?

Tehnisko tulkojumu veic tulkotājs ar atbilstošu filoloģisko izglītību. Tas nodrošina augstu valodniecisko kvalitāti. Tehniskās tulkošanas procesā tulkotājam palīdz konsultants - speciālists, kas praktizē attiecīgajā nozarē.

Kas ir EĪD?

EĪD - ekspluatācijas īpašību deklarācija.

Kādēļ nepieciešama EĪD?

Ekspluatācijas īpašību deklarācijā ražotājs sniedz informāciju par konkrētā būvizstrādājuma ekspluatācijas īpašībām un par tā pielietošanas jomu. Tā ir informācija, kas ļauj noteikt, vai konkrētais būvizstrādājums atbilst tām prasībām, kas ir izvirzītas projektā. Būvizstrādājuma EĪD ir ražotāja apliecinājums, ka viņa saražotais būvizstrādājums atbilst normatīvo aktu prasībām un tām tehniskajām un fizikālajām īpašībām, ko ražotājs ir norādījis.

Kurš ir tiesīgs tulkot un apstiprināt tulkoto EĪD?

2014.gada 25.marta Ministru kabineta noteikumu Nr.156 "Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība" 4.punktā ir teikts, ka Regulas 305/2011 7.panta 4.punktā, 11.panta 6.punktā, 13.panta 4.punktā un 14.panta 2.punktā minētos dokumentus (EĪD, instrukciju un drošības informāciju) nodrošina valsts valodā. Gadījumā, ja šie dokumenti sastādīti svešvalodā, tiem papildus jāpievieno tulkojums valsts valodā.

Dokumentu tulkošanu veic tas uzņēmējs, kurš pirmais piedāvā šo preci Latvijas tirgū. Tātad piegādātajai precei līdzi tiek dota ražotāja sastādīta EĪD kopija oriģinālvalodā un tās identisks tulkojums valsts valodā.
<< Atpakaļ