Formatēšana

 Dokumentu noformējumam ir būtiska nozīme.

Pareizi noformētu tekstu ir ērti un patīkami lasīt, saturu ir vieglāk uztvert.

Noformējums ir īpaši svarīgs, ja runa iet par tehniskā rakstura informāciju. Rokasgrāmatu un instrukciju galvenais uzdevums ir –

paskaidrot gala lietotājam, kā pareizi un droši strādāt ar dažāda veida tehniku – mašīnām un iekārtām.

Nedrīkst aizmirst arī par rasējumiem un detalizētiem tehniskiem aprakstiem.

Tādiem informācijas avotiem ir svarīgi, lai tulkošanas procesā visi tur sniegtie skaidrojumi un norādījumi paliktu savās vietās. 

 

Mēs nodrošinām mūsu tulkojumiem noformējumu atbilstoši standartam

„Mērogs 1:1”.

Mūsu speciālistu sagatavotie tehniskie tulkojumi atbilst dokumentu oriģinālu noformējumam. 

Par mūsu dokumentācijas atbilstību minētajam standartam atbild grafiskās apstrādes speciālists, un tas ļauj tikt galā ar lielākiem izaicinājumiem formatēšanas jomā.


Mūsu darbu piemērus Jūs varat apskatīt šīs sadaļas galerijā "Darbu piemēri".