Tulkojumi enerģētikas nozarei

Enerģētika ir

saimniecības nozare, kura nodarbojas ar energoresursu ieguvi, to pārstrādi enerģijā un piegādi patērētājem.

Tā ir viena no saimniecības svarīgākajām nozarēm, jo bez enerģētikas nav iespējama nevienas citas saimniecības nozares attīstība.

Enerģijas ražošanai lielākoties izmanto naftas produktus, dabasgāzi, ogles, kodolenerģiju un hidroenerģiju.

Enerģētika ietver sevī kā enerģijas ražošanu un tās sadali, tā arī enerģētikas objektu izbūvi un remonta un apkopes darbus, to tehnisko nodrošinājumu. Tiek atjaunoti un nepārtraukti attīstīti hidroenerģētikas un siltumenerģētikas objekti, tiek ieviestas ekspluatācijā jaunas iekārtas, tiek optimizētas tehnoloģijas.

Sakarā ar to, ka tehnoloģiju attīstība enerģētikas nozarē skar daudzu pasaules kompāniju un atsevišķu speciālistu intereses, šeit ir sevišķi pieprasīti kvalificēti tehniskās tulkošanas pakalpojumi. Tulkojumi ir nepieciešami kā vispārēja rakstura dokumentācijai – lietišķā sarakste, prezentāciju teksti – tā arī šauras specializācijas dokumentiem – dažāda veida

specifikācijas, instrukcijas, rasējumi, projektu dokumentācija.

Tehniskās tulkošanas pakalpojumi enerģētikas nozares vajadzībām – kādi dokumenti tiek tulkoti:

Pirmais un galvenais dokumentu veids – elektroenerģija un dokumentācija, kas saistās ar tās ražošanu, sadali, nodrošināšanu un tirdzniecību.

Tāpat pie tulkojumiem, kas ir attiecināmi uz šo nozari un tai nepieciešamo dokumentāciju, var pieskaitīt dokumentus, kas saistās ar telekomunikācijas un energoapgādes sistēmu izbūvi, elektroinstalāciju un citiem specializēto celtniecības darbu veidiem.

Un protams, nevaram aizmirst par dažāda veida elektromotoru, ģeneratoru, transformatoru ražošanu, kā arī elektroenerģijas apgādes un kontroles iekārtu ražošanu – tā ir vēl viena enerģētikas nozares sastāvdaļa. Attiecīgi dažāda veida apraksti, ekspluatācijas un apkopes instrukcijas ir bieži sastopams tehnisko tulkojumu veids, kas ir nepieciešams enerģētikas nozarē strādājošiem speciālistiem.

Un pēdējais, bet ne mazāk būtiskais tehnisko tulkojumu „lietotājs’ – gāzes nozares pārstāvji. Gāzes saimniecība, kurā ietilpst gāzes apgāde, apkure un kondicionēšanas sistēmas, visa dokumentācija, kas ir saistīta ar iekārtu montāžu, ekspluatāciju un remontu, kā arī dažādu tehnoloģiju apraksti – tā arī ir tehniskās tulkošanas biroja darbības joma.