Tehniskie tulki IT nozarei

Mūsdienās informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju joma ir viena no visstraujāk augošām.

Tā nepārtraukti mainās un aptver praktiski visas rūpniecības, zinātnes un saimnieciskās darbības nozares.

Bez šīs nozares nav iedomājama mūsdienīga cilvēka dzīve.

Pateicoties ātram šīs nozares attīstības tempam, uzņēmumiem ir nepieciešams regulāri apmainīties ar pieredzi, kā arī – cieši sadarboties ar dažādu programmatūru izstrādātājiem, tai skaitā ar speciālistiem ārvalstīs. Šobrīd Latvijas uzņēmumiem ir ļoti aktuāli tulkojumi tieši informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju jomā.

Pēc mūsu speciālistu pieredzes pieprasītākie dokumenti ir:

  • Programmnodrošinājuma lietotājiem domāto instrukciju tulkojumi;
  • Ekspluatācijas instrukcijas;
  • Dažādu iekārtu tehniskās apkopes rokasgrāmatas;
  • Lietojumprogrammu lietošanas pamācības;
  • Tehnisko aprīkojuma aprakstu tulkojumi u.c.

Viena no specifiskām prasībām, kas tiek izvirzīta tulkojumiem informācijas tehnoloģiju jomā, ir ne tikai atbilstošas tulkotāja zināšanas attiecīgajās valodās, bet arī labas IT nozares terminoloģijas zināšanas.

Vēl viena IT nozares tulkojumu īpatnība – nepārtraukta terminoloģiskās bāzes papildināšanās, kas prasa no speciālistiem īpašu pieeju un spēju nepārtraukti mācīties un atjaunot savas zināšanas.