Tulki - lauksaimniecībai

Lauksaimniecības nozarei ir būtiska nozīme Latvijas ekonomikā.

Neskatoties uz ekonomiskās krīzes izraisītām sekām, statistikas dati rāda, ka šī nozare produkcijas eksportētāju vidū stabili ieņem vietu līderu trijniekā.

Pārtikas produkti un lauksaimniecības produkcija tiek eksportēta uz Krieviju (trešā daļa no kopējā eksporta apjoma), kā arī uz mūsu kaimiņvalstīm – Lietuvu un Igauniju.

Bez augstākminētām valstīm Latvijas lauksaimniecības produkcija tiek veiksmīgi tirgota Kazahstānā, Ukrainā, Norvēģijā, Polijā un Vācijā. Importējamie pārtikas produkti Latvijas tirgū visbiežāk nāk no Lietuvas, Igaunijas un Polijas. Jāatzīmē, ka šis saraksts nav pilnīgs.

Kā tehnisko tulkojumu birojs var palīdzēt minētās nozares pārstāvjiem?

Tulkojumi lauksaimniecības nozares vajadzībām – apraksti, dažāda veida raksti, tehniskā dokumentācija – ir tehniskā tulkojuma apakšnozare. Tam ir zināma līdzība ar zinātniski-tehniskiem tulkojumiem, un tomēr tam ir savas īpatnības, kuras ir raksturīgas tikai šim novirzienam.

Mūsu birojs veic tulkojumus sekojoša veida dokumentācijai:

  • Tehniskie normatīvi;
  • Tehnoloģiskā dokumentācija;
  • Zinātniskie raksti;
  • Produkcijas apraksti;
  • Nozares tehnoloģiju apraksti;
  • Apkopes un ekspluatācijas dokumentācija lauksaimniecības tehnikai;
  • Atbilstības deklarācijas un cita, kvalitāti apliecinoša dokumentācija;
  • Dažāda veida licences un atļaujas.

Jāatzīmē, ka uzņēmumiem – importētājiem, kā arī to pārstāvjiem, ievedot savu produkciju Latvijas valsts teritorijā, ir

nepieciešami pavaddokumentācijas, kura apliecina produkcijas kvalitāti un atbilstību Latvijas Republikas standartiem, tulkojumi latviešu valodā.

Klāt pie minētiem dokumentiem ir nepieciešams tulkot produkcijas aprakstus un tās marķējumus.