Tulkošana mašīnbuves industrijai

Mašīnbūve ir nozare, kurā tiek ražota produkcija ar augstu pievienoto vērtību.

Tā ir nozare, kas prasa profesionālās zināšanas ļoti augstā līmenī.

Mašīnbūve nav vienveidīga, monolīta nozare.

Tieši otrādi – tai ir tik daudz veidu, kā nevienai citai.

Nozare ir bagāta ar apakšnozarēm un ražošanas veidiem – tiek ražotas iekārtas un mehānismi, mašinērija ražošanas un sadzīves vajadzībām, aprīkojums zinātniskiem pētījumiem. Latvijas ražotāji, kas ir saistīti ar mašīnbūves nozari, eksportē vairāk nekā divas savas ražotās produkcijas trešdaļas, un, attiecīgi ir ieinteresēti paplašināt savas uzņēmējdarbības ģeogrāfiju, atrast jaunus noieta tirgus savai produkcijai.

Tas padara mūsu piedāvātos tehniskās tulkošanas pakalpojumus par instrumentu, ar kura palīdzību var efektīvi paaugstināt pārdošanas rādītājus.

Zemāk – daļa no tulkošanas pakalpojumiem, ar kuriem mēs varam būt noderīgi:

  • atbilstoši sagatavoti un noformēti ražotās produkcijas apraksti;
  • precīzi, nozares terminoloģiju saturošas, lietišķās sarakstes tulkojumi;
  • brošūrām un bukletiem paredzēto reklāmas tekstu tulkojumi, kas prezentē produkciju dažādās skatēs un izstādēs.

Nedrīkst aizmirst arī par importētām iekārtām, kuras tiek ievestas Latvijā dažādu ražošanas un pārstrādes nozaru vajadzībām. Un, ja pavisam nesenā pagātnē ar mašīnbūvi saistītās iekārtas ieveda, galvenokārt, no Rietumeiropas un Ziemeļamerikas, tad pēdējās desmitgades laikā mašīnbūves produkcijas tirgū parādās arvien vairāk augstas kvalitātes iekārtu no Indijas, Brazīlijas, Argentīnas, Meksikas un jauno industriālo Āzijas valstu (Koreja, Singapūra, Taizeme) ražotājiem.

Mūsu palīdzība var noderēt arī šeit – terminoloģiski korekti un pareizi sagatavoti

iekārtu montāžas, pielāgošanas un ieregulēšanas instrukcijas, kā arī to ekspluatācijas rokasgrāmatas būtiski atvieglo ražotāju darbu.

Ilgtermiņā pareizi sagatavota dokumentācija arī

padara ekspluatācijas procesu lētāku, jo paildzina dārgu iekārtu darba mūžu.