Tehniskie tulkojumi tiem, kas ved un glabā

Transporta un loģistikas nozare ir nozare, kurai ir būtiska nozīme Latvijas ekonomikas attīstībā.

Kas tā ir par nozari un kādi pakalpojumi tajā ietilpst?

Transports ir loģistikas sastāvdaļa. Transporta uzdevums ir materiālo resursu un gatavās produkcijas pārvadāšana ar konkrēta transporta veida palīdzību, kā arī papildus pakalpojumu nodrošināšana.

Tātad transporta pakalpojumi ietver sevī ne tikai pašu kravas vai pasažieru pārvadājumu procesu, bet arī dažāda veida priekšdarbus.

Loģistika ir transporta pakalpojumu komplekss, kur pakalpojumi ir savstarpēji saskaņoti laikā un telpā ar mērķi maksimāli precīzi īstenot klienta vēlmes.

Loģistika sevī ietver transportēšanu, pasūtījuma apstrādi, tā izpildi, uzņēmuma krājumu pārvaldīšanu un noliktavas saimniecību.

Loģistikas sfērai ir sava specializētā darba dokumentācija, kura ir raksturīga tieši šai nozarei.

Dotās nozares pārstāvji aktīvi darbojas starptautiskā vidē, tāpēc kvalitatīvi tulkojumi viņiem ir ļoti būtiski. Mūsu uzņēmums piedāvā

tehniskās tulkošanas pakalpojumus uzņēmumiem, kas darbojas transporta un loģistikas pakalpojumu, noliktavas telpu nomas un tirdzniecības jomā.

Galvenie tulkojumu novirzieni ir pārvadājumi, dzelzceļa transports un noliktavas loģistika.

Ir pieprasīti:

  • piegādes ķēžu organizācijā – tehnoloģisko instrukciju tulkojumi;
  • kravas piegādes shēmu organizācijā – lietišķas sarakstes un pavaddokumentācijas tulkojumi; 
  • muitas un eksporta deklarācijas tulkojumi;
  • preču transporta pavadzīmju tulkojumi.